agg. 12:00
Sabato 26.11.2022
Sabato
26-11-2022
MATTINA  POMERIGGIO  SERA   Sabato 26.11.2022
TO12.5
MI10.7
VE11.5
BZ10.5
GE13.1
BO11.0
FI11.9
AN13.4
PG10.1
RM12.0
PE9.7
NA12.4
FG10.5
BA13.4
PA16.4